COOPER Perla z údolia

nar.: 3. Jún 2019
farba: zlato-biela
pes

PREDANÝ