DEXTER Atrei Kirabzer

born: 30.12.2008 – 03.12.2018
colour: red – white
CAJC